Patologiavdelningen har hand om obduktionsverksamheten, dvs. förvaringen av de avlidna och utförandet av obduktioner. Medicinska obduktioner sker på vår avdelning medan rättsmedicinska obduktioner görs på universitetssjukhuset i Tammerfors. Det fordras dock inte obduktion vid varje dödsfall.

Välsignelsestund

I anslutning till vår avdelning finns ett kapell, dit de anhöriga kan komma och se den avlidne. Ett sista farväl kan ordnas i samband med svepningen, innan den avlidne transporteras till begravningsplatsen. Dessutom finns det möjlighet att ordna en välsignelsestund för den avlidne. Angående dessa, var vänlig kontakta begravningsbyrån som handhar reservationen av kapellet åt er.

Här hittar du oss

Patologiavdelningen finns i huvudbyggnadens C- och D-del i bottenvåningen 0. Enklast hittar du oss genom att anlända till sjukhusområdet från korsningen av Sandviksgatan och Strandgatan och följa skyltarna. Bakom JK-byggnaden finns reserverat fyra parkeringsplatser för anhöriga som besöker kapellet.

Obduktion och begravning

Ni observerar väl att vi inte kan visa avlidna på vilka rättsmedicinsk obduktion skall utföras, innan obduktionen är gjord. Österbottens polisinrättning (tel. 0295 440 511) svarar på alla frågor som rör avlidna på vilka rättsmedicinska obduktioner görs. Patologiavdelningens medikalvaktmästare svarar på frågor gällande avlidna som genomgår medicinsk obduktion eller ingen obduktion. Begravningsbyrån sköter om begravningstillstånd. Begravning kan ordnas redan innan dödsorsaken fastställts (förutsatt att obduktionen är utförd).

Fastställandet av dödsorsaken

Kontaktuppgifter

Läge
D0
Obduktion
06 213 2590
Vardagar kl. 8.00-15.00
30.07.2021 HPY2