Välkommen till Vasa centralsjukhus psykogeriatriska avdelning 4, där vi undersöker och vårdar äldre kvinnor och män med olika psykiska störningar.

 

Vi vårdar dig helhetsmässigt, även andra sjukdomar tas i beaktande. Vården är individuell och målinriktad. Anledningen till varför man söker vård kan vara exempelvis förvirring, vanföreställningar, sömnlöshet, minneslöshet eller depression. Patientplatserna är till antalet 10.


Vården hos oss

Vanligtvis kommer man till avdelningen genom läkarremiss. Vården kan vara antingen frivillig eller oberoende av patientens vilja.

Finlex mentalvårdslag

Vid ankomsten träffar du en läkare, som undersöker dig. Varje patient får en egenvårdare, som tillsammans med vårdgruppen och läkaren i första hand ansvarar för planeringen och genomförandet av din vård. Egenvårdaren är i kontakt med anhöriga och ordnar vid behov familjediskussioner, nätverksmöten och hembesök.

Vårdmetoder

På avdelningen används vårdmetoder såsom medicinering, terapidiskussioner, olika undersökningar samt tillsyn dygnet runt. Längden på din vårdperiod fastställs enligt behov och mående.

Du deltar under din vårdtid i bland annat avslappnings-, ute- och gymnastikgrupper. Det finns även möjlighet att delta i sångstunder samt besöka caféet eller Rölli-bokbussen.

Exempel på undersökningar som görs under vårdtiden

  • grundundersökningar (vikt, temperatur, blodtryck, puls)
  • laboratorieundersökningar (olika blod- och urinprover)
  • hjärtfilm (EKG)

olika tester som kartlägger sinnesstämningen eller minnesfunktionen

Här hittar du oss

Du hittar oss på Roparnäs sjukhusområde, B-husets tredje våning.

Kartan

Eftervård

I utskrivningsskedet strävar vi till att ordna stödtjänster enligt ditt behov. Målet är en säker hemförlovning.

Psykogeriatriska avdelningen och psykogeriatriska polikliniken samarbetar och vid behov kan din eftervård ordnas vid polikliniken. Under avdelningsvården kan du bekanta dig med poliklinikens personal. Vid polikliniken förverkligas eftervården genom antingen hem- eller poliklinikbesök. Vid behov kan man också komma till avdelningen på intervallvård enligt överenskommelse.

Övrig information

På avdelningen arbetar överläkare, avdelningsläkare, sjukskötare, närvårdare, sekreterare, anstaltsbiträden samt vårdstuderanden. Vår personal består av både manliga och kvinnliga vårdare. Du har under din vårdtid också tillgång till psykolog, socialarbetare, sjukhuspräst. Hela personalen har tystnadsplikt.

Ta med dig till sjukhuset

  • Mediciner för ovanligare sjukdomar, såsom ögondroppar och astmamediciner
  • Glasögon, hörapparat samt proteser
  • Hjälpmedel, såsom käpp, rollator och maskiner för andningshjälp
  • Rakapparat
  • Hygienartiklar
  • Lite fickpengar

Du kan använda sjukhusets kläder eller dina egna kläder. Ta med dig klädsel som är lämplig för utomhusbruk, samt inneskor. På avdelningen finns en tvättmaskin, där du kan tvätta dina kläder. Saker och kläder som du tar med dig bör märkas med eget namn. Värdeföremål förvaras i ett låst skåp på avdelningens kansli.

Säkerhet

På avdelningen får du inte ha enligt sjukhuset opassande föremål, så som exempelvis vassa föremål eller alkohol. Vi vill garantera dig en säker och sluten miljö. För patientsäkerhetens skull håller vi ytterdörren låst.

Besök

Dina anhöriga kan besöka avdelningen varje dag kl. 14-19. På avdelningen är användning av mobiltelefon tillåten. 

Kontaktuppgifter

Läge
RB3
Öppethållningstider
Kanslia / Kansli
06 213 2210
Fax
06 213 2218
14.02.2019 Redaktion_Toimitus