Psykiatrisk vård- och rehabiliteringsavdelning 5 är en sluten vård och rehabiliteringsavdelning för vuxna.

På avdelningen vårdas patienter som kräver långvarig psykiatrisk vård och rehabilitering. Avdelningens 12 vårdplatser är ämnade för manliga och kvinnliga patienter. 

Målet med vården är att upprätthålla och främja patientens helhetsmående.  Patientens vård styrs av en individuell vårdplan som ett mångprofessionellt team deltagit i. Patienten får stöd och handledning i de dagliga aktiviteterna. För oss är ett patientcentrerat synsätt viktigt.

Här hittar du oss

Psykiatriska vård- och rehabiliteringsavdelning 5 finns i B-husets andra våning vid psykiatriska enheten i Roparnäs. Avdelningens besökstider är mellan kl.13.00-15.00 samt kl.17.00-18.30. Eller enligt överenskommelse.

Karta över Roparnäs sjukhusområde


Hur kommer man till avdelningen?

Vanligen kommer patienten till oss via en annan avdelning eller med remiss via olika polikliniker.

Vem arbetar på vår avdelning?

Vården styrs av ett mångprofessionelt team, bestående av bl.a :

  • Läkare
  • Sjukskötare
  • Närvårdare
  • Anstaltvårdare
  • Avdelnings sekreterare
  • Socialarbetare
  • Ergoterapeut
  • Psykolog
  • Fysioterapeut

Även sjukhuspastor finns tillgänglig.

Avdelningens vardag

Varje patient på avdelningen har en egenvårdargrupp vars uppgift är att planera och förverkliga vården tillsammans med patienten, arbetsgruppen och de anhöriga. Vi anser att det är viktigt att patientens anhöriga besöker avdelningen och deltar i vården av patienten. Den mångprofessionella arbetsgruppen går tillsammans med patienten igenom patientens livssituation och gör upp en vårdplan.

På avdelningen ordnas också olika program såsom bland annat diskussionsgrupper, gymnastikgrupper och promenadgrupper. Utgående från patientens individuella vårdplan och veckoprogram deltar patienten i olika aktiviteter som stöder dennes rehabilitering.

Eftervård

En planerad eftervård garanteras alltid. Eftervården planeras individuellt i mångprofessionellt team.

Kontaktuppgifter

Läge
RB2
Öppethållningstider
Dygnet runt
Kansli
06 213 2120
08.06.2020 Psykiatrian osasto 5_3