Avdelning 5 är en sluten vård och rehabiliteringsavdelning, där en stor del av patientgruppen består av schizofrenipatienter.

På avdelningen vårdas patienter vars sjukdom fordrar en trygg och handledd omgivning. Avdelningen har 17 vårdplatser som är ämnade för manliga och kvinnliga patienter. 

Målet med vården är att upprätthålla och främja patientens helhetsmående. Vården bygger på rehabiliterande vård där man stöder patienten i att bygga upp/upprätthålla funktionsförmågan och relationerna så gott det går  beaktande patientens aktuella tillstånd.

Här hittar du oss

Psykiatriska vård- och rehabiliteringsavdelning 5 finns i B-husets andra våning vid psykiatriska enheten i Roparnäs. Avdelningens besökstider är mellan kl.13.00 och 15.00 samt kl.17.00-18.30. Eller enligt överenskommelse.

Hur få vård hos oss

Vanligen kommer patienten till oss via en annan avdelning eller med remiss via olika polikliniker.

Om oss

Arbetsgruppen består av:

  • Läkare
  • Sjukskötare
  • Närvårdare
  • Anstaltvårdare
  • Avdelnings sekreterare

Kringservicen betjänar patienterna såsom:

  • Fysioterapin
  • Gymnastikgrupper
  • Fotvårdare
  • Frisör

Även psykolog, Ergoterapeut, socialskötare och sjukhuspastor finns tillgängliga. Personalen är tvåspråkig och alla har tystnadsplikt.

Avdelningens vardag

Varje patient på avdelningen har en egenvårdargrupp vars uppgift är att planera och förverkliga vården tillsammans med patienten, arbetsgruppen och de anhöriga. Vi anser att det är viktigt att patientens anhöriga besöker avdelningen och deltar i vården av patienten. Den mångprofessionella arbetsgruppen går tillsammans med patienten igenom patientens livssituation och gör upp en vårdplan/rehabiliteringsplan.

På avdelningen ordnas också olika program såsom bland annat diskussionsgrupper, gymnastikgrupper och promenadgrupper. Utgående från patientens individuella vård-/rehabiliteringsplan och veckoprogram deltar patienten i olika aktiviteter som stöder dennes rehabilitering. Även den sociala förmågan tränas med hjälp av kortare resor och utflykter.  

Eftervård

Eftervården planeras alltid i samråd med patienten. Vanligen ordnas eftervården vid hemkommunens hälsocentral, boendeenheter i hemkommunen, 3:e sektorn, hemvården eller psykospolikliniken.

Kontaktuppgifter

Läge
RB2
Öppethållningstider
Ympäri vuorokauden / Dygnet runt
Kanslia / Kansli
06 213 2120
15.10.2017 Rehabiliteringspsykiatri 5