Välkommen till röntgen på Vasa centralsjukhus

 

Röntgenavdelningen på Vasa centralsjukhus finns i F-flygeln på 1:a våningen. Vi har också enheter i Kristinestad, Laihela och Malax.

Röntgenavdelningen är öppen dygnet runt. Jourundersökningar utföres dygnet runt och tidsbeställningsundersökningar mellan kl. 7:30-15:00

Röntgenavdelningens undersökningar utföres med digitalteknik och vi har 13 undersökningsrum, där vi utför:

  • nativröntgenundersökningar
  • ultraljudsundersökningar
  • mammografier
  • genomlysningsundersökningar
  • datortomografiundersökningar
  • magnetundersökningar
  • blodkärlsundersökningar
  • olika interventioner.
  • bentäthetsmätningar

 

På vår avdelning arbetar specialläkare i radiologi, specialiserande läkare, röntgenskötare, sjukhusfysiker, avdelningssekreterare, anstaltsvårdare och patienttransportörer; sammanlagt cirka 70 personer. Årligen utför vi ungefär 70 000 undersökningar och interventioner.

Kontaktuppgift

Avdelningsskötare Tuula Klemets

06 213 2470

Kontaktuppgift

Överläkare / Klinikgruppchef Medicinsk service Sarita Victorzon

06 213 2460

01.08.2017 Röntgen 1