Här hittar du oss

Du hittar oss på Vasa stadssjukhus Dammbrunnsvägen 4. Ta hissen från Vasa stads seniorcenters utrymmen.

Vård på avdelning

Specialgeriatriska avdelningen har 18 patientplatser. Vår avdelning fungerar som eftervårdsavdelning för åldringar som kommer via akuten eller via centralsjukhusets andra avdelningar.

På avdelningen ges vård enligt symptom enligt patientens vårdplan. Vanligaste ankomstorsakerna till vår avdelning är olika infektioner, nedsatt allmän tillstånd, delirium, minnessjukdomars försämring, samt oförmåga att klara sig hemma.

Eftervård

Då sjukdomen inte längre kräver sjukhusvård, satsar vi på förebyggande och trygg hemförlovning. För att patienten ska klara sig hemma planeras nödvändiga hjälpåtgärder i samarbete med anhöriga och representanter för hemservice.

Övrig information

På avdelningen arbetar geriatriker, specialläkare, sjukskötare, närvårdare, fysioterapeut, sekreterare, anstaltsbiträden samt vårdstuderanden.

Säkerhet

För patientsäkerheten håller vi ytterdörren låst.

Besök

Besökstid är kl. 14.00–15.00 och 18.00–19.00. Om du kommer efter kl. 16.00 eller på veckoslutet, var vänlig och använd dörrklockan.

Kontaktuppgifter

Läge
Tammikaivontie 4
Öppethållningstider
Öppet dygnet runt
Kansli
040 193 6676
Kontaktuppgift

Kirsi Haavisto

044 323 2215

27.08.2020 Erityisgeriatria 2