Strålbehandlingsavdelningen är en öppenvårdsenhet som hör till onkologiska enheten. På strålbehandlingsavdelningen ger vi extern strålbehandling på vardagarna.

Dagligen får mellan 75–100 patienter strålbehandling. Vid första besöket träffar patienten onkologen och får information om sin sjukdom, olika behandlingsmöjligheter och en individuell vårdplan.

Strålbehandlingsavdelningen har läkarmottagning, datortomograf (CT) för dosplanering och tre strålbehandlingsapparater.

På strålbehandlingsavdelningen arbetar onkologer (specialläkare och specialiserande), sjukhusfysiker, röntgenskötare, sjukskötare, avdelningssekreterare och anstaltsvårdare. Dessutom finns tillgång till bland annat ingenjör och formrumsman.

Kontaktuppgifter

Läge
Q0, Q1
Öppethållningstider
Vardagar kl. 7.30-15.00
Sjukskötare
06 213 6934
Symtom relaterade till strålbehandling
Köskötare
06 213 2942
Vardagar kl. 8.30-10.00, remiss och frågor om strålbehandlingstid
Avdelningssekreterare
06 213 6931
Patientfakturor, intyg
Fax
06 213 2948
Kontaktuppgift

Koordinerande avd.skötare Tiia Sirkola

06 213 2930

05.02.2020 HR-enheten 5