Strålbehandlingsavdelningen är en öppenvårdsenhet som hör till onkologiska enheten. På strålbehandlingsavdelningen ger vi extern strålbehandling på vardagarna.

Dagligen får mellan 75–100 patienter strålbehandling. Vid första besöket träffar patienten onkologen och får information om sin sjukdom, olika behandlingsmöjligheter och en individuell vårdplan.

Strålbehandlingsavdelningen har läkarmottagning, datortomograf (CT) för dosplanering och tre strålbehandlingsapparater.

På strålbehandlingsavdelningen arbetar onkologer (specialläkare och specialiserande), sjukhusfysiker, röntgenskötare, sjukskötare, avdelningssekreterare och anstaltsvårdare. Dessutom finns tillgång till bland annat ingenjör och formrumsman.

Kontaktuppgifter

Läge
Q0, Q1
Öppethållningstider
Arkisin klo 7.30-15.00 /
Vardagar kl. 7.30-15.00
Kanslia / Kansli
06 213 6934
Jonohoitaja / Köskötare
06 213 2942
Arkisin klo 8.30-10.00 / Vardagar kl. 8.30-10.00
Kontaktuppgift

Tiia Sirkola

06 213 2930

05.02.2020 HR-enheten 5