Välkommen till talterapimottagningarna. Talterapi erbjuds på följande enheter:

13.07.2018 Redaktion_Toimitus