Till amningspolikliniken kan du vända dig för att få en mer kontinuerlig hjälp för en fungerande amning. Målet är att främja och stöda amningen för alla mammor.

Till polikliniken kan du komma via BB-avdelningen, barnavdelningen, rådgivningen eller genom att själv ringa och beställa tid via vår amningsstödtelefon.

Alla mammor i sjukvårdsdistriktet kan avgiftsfritt söka sig till amningspolikliniken.

Kontakta oss

Vasa centralsjukhus amningspoliklinik i A-byggnadens 8:e våning. Måndag och torsdag kl. 8.30–15.00. Vid amningsproblem, ring och boka tid: 044 323 2072.

Obs. Inga syskon med!

Amningspoliklinikens broschyr, pdf

Kontaktuppgifter

Läge
A4
Öppethållningstider
Ma ja to klo 8.30-15.00 /
Mån. och tors. kl. 8.30-15.00
Puhelin / Telefon
044 323 2072
12.10.2018 Redaktion_Toimitus