Till amningspolikliniken kan du vända dig för att få praktisk hjälp för en fungerande amning. Målet är att främja och stöda amningen för alla mammor.

Till polikliniken kan du komma via BB-avdelningen, barnavdelningen, rådgivningen eller genom att själv ringa och beställa tid via vår amningsstödtelefon.

Alla mammor kan avgiftsfritt söka sig till amningspolikliniken.

Kontakta oss

Vasa centralsjukhus amningspoliklinik finns i A-byggnadens 8:e våning (mödrapolikliniken).

Öppet: Måndag och torsdag kl. 8.30–15.00. Vid amningsproblem, ring amningsstödtelefon 044 323 2072 (dygnet runt, om ingen svarar - ring senare på nytt).

Obs. Inga syskon med!

Amningspoliklinikens broschyr, pdf

Kontaktuppgifter

Läge
A4
Öppethållningstider
Ma ja to klo 8.30-15.00 /
Mån. och tors. kl. 8.30-15.00
Puhelin / Telefon
044 323 2072
15.02.2019 synnytykset