Välkommen till barnneurologiska enheten!

På barnneurologiska enheten undersöker och vårdar vi 0-16-åriga barn och ungdomar med neurologiska symptom och sjukdomar. Olika symptom kan visa sig i barnets

  • växelverkan och kommunikation

  • lek och sociala utveckling

  • tal och språk

  • dagliga färdigheter och ätande

  • kognitiva utveckling och inlärning

  • handfunktioner

  • rörelseförmåga, koordination och balans

  • sinnesfunktioner  

För att få en tid till enheten behövs en läkarremiss. Efter att remissen godkänts, reserveras en tid till läkarmottagningen. Hur snabbt man får tid beror på läkarens bedömning av hur brådskande vårdbehovet är.

På första läkarbesöket undersöker läkaren barnet, diskuterar med föräldrarna om barnets svårigheter och planerar fortsatt vård och fortsatta undersökningar. Före läkarbesöket kan man göra vissa undersökningar, till exempel EEG-undersökning (som mäter elektrisk  aktivitet i hjärnan).

Vid behov inplaneras en undersökningsperiod på dagavdelningen. En undersökningsperiod innebär att barnet undersöks på dagavdelningen under 3-5 dagar av den barnneurologiska arbetsgruppen.

Barnneurologiska arbetsgruppen består av läkare, sjukskötare, psykolog, talterapeut, ergoterapeut och fysioterapeut. Arbetsgruppens medlemmar undersöker barnet med hjälp av tester, observationer, frågeformulär och samtal. Vid behov konsulteras även socialarbetare, rehabiliteringshandledare eller hjälpmedelstjänster. En sammanfattande diskussion ordnas efter undersökningsperioden där stödåtgärder och habilitering diskuteras och planeras. I samråd med familjen samarbetar vi även med dagvård, skola och barnets eventuella terapeuter.

Vårt mål är att ge en god vård med barnet och familjen i centrum samt en fungerande och habiliterande vardag.

Barnneurologiska enheten finns i E-flygelns 2:a våning. Ingen anmälan behövs när ni kommer till enheten.

 Sjukskötare

 Neuropsykolog/psykolog

 Talterapeut

 Ergoterapeut

 Fysioterapeut

Nyheter

Ett nytt eFöräldrarådet frågeformulär har publicerats

Ett nytt eFöräldrarådet frågeformulär har publicerats

19.02.2021Redaktion_Toimitus

Det digitala klientrådet för föräldrar har nu kommit ut med en ny förfrågan. Under våren 2021 frågar vi i eFöräldrarådet hur du fått kontakt med våra barnenheter.

Läs hela artikeln

Kontaktuppgifter

Läge
E2/U2
Öppethållningstider
Vardagar kl. 8.00–15.00
Kansli
06 213 1997
Telefontid vardagar kl. 8–10.
Sjukskötare, polikliniken
06 213 4998
Sjukskötare, polikliniken
06 213 5995
Sjukskötare, rehabilitering
06 213 3891
Sjukskötare, rehabilitering
06 213 5394
Kontaktuppgift

Avdelningsskötare Leena Nåhls

06 213 5993

19.10.2021 Redaktion_Toimitus