På barnneurologiska enheten undersöker och vårdar vi 0-16-åriga barn och ungdomar med neurologiska symptom och sjukdomar. Olika symptom kan visa sig i barnets

  • växelverkan och kommunikation

  • lek och sociala utveckling

  • tal och språk

  • dagliga färdigheter och ätande

  • kognitiva utveckling och inlärning

  • handfunktioner

  • rörelseförmåga, koordination och balans

  • sinnesfunktioner  

För att få en tid till enheten behövs en läkarremiss. Efter att remissen godkänts, reserveras en tid till läkarmottagningen. Hur snabbt man får tid beror på läkarens bedömning av hur brådskande vårdbehovet är.

Vård och undersökningar

På första läkarbesöket undersöker läkaren barnet, diskuterar med föräldrarna om barnets svårigheter och planerar fortsatt vård och fortsatta undersökningar. Före läkarbesöket kan man göra vissa undersökningar, t.ex. EEG-undersökning (som mäter elektrisk  aktivitet i hjärnan).

Vid behov inplaneras en undersökningsperiod på dagavdelningen. En undersökningsperiod innebär att barnet undersöks på dagavdelningen under 3-5 dagar av den barnneurologiska arbetsgruppen.

Mångprofessionell verksamhet

Barnneurologiska arbetsgruppen består av läkare, sjukskötare, psykolog, talterapeut, ergoterapeut och fysioterapeut. Arbetsgruppens medlemmar undersöker barnet med hjälp av tester, observationer, frågeformulär och samtal. Vid behov konsulteras även socialarbetare, rehabiliteringshandledare eller hjälpmedelstjänster. En sammanfattande diskussion ordnas efter undersökningsperioden där stödåtgärder och habilitering diskuteras och planeras. I samråd med familjen samarbetar vi även med dagvård, skola och barnets eventuella terapeuter.

Vårt mål är att ge en god vård med barnet och familjen i centrum samt en fungerande och habiliterande vardag.

Här hittar du oss

Barnneurologiska enheten finns i E-flygelns 2:a våning. Ingen anmälan behövs när ni kommer till enheten.

 Sjukskötare

 Neuropsykolog/psykolog

 Talterapeut

 Ergoterapeut

 Fysioterapeut

Delta i föräldrarådet!

Kontaktuppgifter

Läge
E2/U2
Öppethållningstider
Arkisin klo 8.00-15.00 /
Vardagar kl. 8.00-15.00
Kanslia / Kansli
06 213 1997
Soittoaika ma-pe klo 8-10. Erityistyöntekijöiden puhelinnumerot löydät erityistyöntekijöiden työnkuvauksista. Heidät (psykologi, puheterapeutti, toimintaterapeutti) saa helpoiten kiinni heti aamulla tai iltapäivällä. Tarvittaessa voi jättää soittopyynnön. / Telefontid mån-fre kl. 8-10. Specialarbetarnas telefonnumror hittas under arbetsbeskrivningarna. Du når dem lättast tidigt morgon eller på eftermiddagen. Vid behov ringbud kan lämnas till kansli.
Sairaanhoitaja, poliklinikka / Sjukskötare, polikliniken
06 213 4998
Sairaanhoitaja, kuntoutus / Sjukskötare, rehabilitering
06 213 5394
Sairaanhoitaja, kuntoutus / Sjukskötare, rehabilitering
06 213 3891
Fax
06 213 1398
Kontaktuppgift

Avdelningsskötare (även Barnpolikliniken) Leena Nåhls

06 213 5993

13.03.2020 Redaktion_toimitus