Ergoterapi är en habilitering med vars hjälp man stöder barnets delaktighet i dagliga aktiviteter, lek och växelverkan. Ergoterapeuten på barnneurologiska enheten kartlägger barnets funktionsförmåga, lek och delaktighet, samt behovet av habilitering. 

Ergoterapeuten kan vid behov kartlägga barnets hjälpmedelsbehov för att underlätta dagliga aktiviteter.  Ergoterapeuten kan även rekommendera bedömning av skrivhjälpmedel vid Tikoteket. Hjälpmedel som förbättrar funktionsförmågan lånas ut åt barnet och vid behov tillverkas personliga stöd till övre extremiteterna. 

Ergoterapin förverkligas antingen via grundhälsovården eller av en ergoterapeut som jobbar privat. Ergoterapin kan ske individuellt eller som gruppterapi. Genom ergoterapeutiska metoder stöds barnets funktionsförmåga och delaktighet.

Kontaktuppgifter

Läge
E2
06 213 5994
06 213 5999
13.09.2021 Barnneurologiska enheten