De vanligaste orsakerna till att barnet kommer till en neuropsykologisk undersökning är olika slags utvecklingsförseningar, (t.ex. inlärningssvårigheter, försenad språkutveckling, autistiska drag) och redan konstaterade neurologiska sjukdomar och skador (t.ex. epilepsi, CP-skada).

I en neuropsykologisk undersökning kartlägger man noggrant barnets kognitiva färdigheter: slutledningsförmåga, verbal förmåga, gestaltning, minne och inlärning, uppmärksamhet samt executiva funktioner. Man sträver efter att kartlägga barnets styrkor och svårigheter.

På basen av den neuropsykologiska undersökningen planerar man tillsammans med familjen behövliga stödformer och habilitering (t.ex. specialdagvård, specialundervisning, förlängd läroplikt, assistentbehov, neuropsykologisk habilitering).

Kontaktuppgifter

Läge
Öppethållningstider
06 213 5996
06 213 5392
26.02.2019 Barnneurologiska enheten