De vanligaste orsakerna till att barnet kommer till en neuropsykologisk undersökning är olika slags utvecklingsförseningar, (till exempel inlärningssvårigheter, försenad språkutveckling, autistiska drag) och redan konstaterade neurologiska sjukdomar och skador (till exempel epilepsi, CP-skada).

I en neuropsykologisk undersökning kartlägger man noggrant barnets kognitiva färdigheter: slutledningsförmåga, verbal förmåga, gestaltning, minne och inlärning, uppmärksamhet samt executiva funktioner. Man sträver efter att kartlägga barnets styrkor och svårigheter.

På basen av den neuropsykologiska undersökningen planerar psykologen tillsammans med familjen behövliga stödformer och habilitering (till exempel specialdagvård, specialundervisning, förlängd läroplikt, assistentbehov, neuropsykologisk habilitering).

Kontaktuppgifter

06 213 5996
06 213 5392
27.10.2021 Barnneurologiska enheten