Sjukskötaren jobbar i nära samarbete med läkaren på polikliniken. Barnet och föräldrarna träffar först en sjukskötare när de kommer till läkaren. Sjukskötaren väger och mäter barnet och mäter till exempel blodtryck om det behövs och kompletterar läkarens undersökning med information om till exempel epilepsi, huvudvärk och ADHD.  Sjukskötaren ger också information om kommande undersökningar och prover samt beställer och koordinerar alla tider, undersökningar och prover. Stöd och information till barnet och föräldrarna är även en väsentlig del av verksamheten.

Sjukskötaren är också en del av habiliteringsteamet och har huvudansvaret för planeringen av undersökningsperioderna. Sjukskötaren gör upp veckoprogram för barnet inför undersökningsperioden. Programmet skickas hem några veckor före undersökningsperiodens början.

Under undersökningsperioden följer sjukskötaren upp och utreder barnets helhetsutveckling i vardagen bland annat barnets lek, tal, kontakt, sociala interaktion, på- och avklädning, matsituation och hygien. Vid behov fyller sjukskötaren i och går igenom med föräldrarna olika frågeformulär om till exempel barnets utveckling, vardag och beteende.

Sjukskötaren har nära samarbete med enhetens specialarbetare, avdelningssekreterare, rehabiliteringshandledare och socialarbetare. Samarbete med olika instanser och samarbetspartners är en viktig del av sjukskötarens arbete. Sjukskötaren kan vid behov göra daghems- eller skolbesök före poliklinikbesöket eller undersökningsperioden, för att kartlägga hur barnet fungerar där. Vid behov gör sjukskötaren besök till skolor och daghem  för att informera om barnets sjukdom.

14.09.2021 Barnneurologiska enheten