Den talterapeutiska undersökningen och bedömningen inriktas på barnets växelverkan och kommunikation, språkförståelse, språkproduktion och tal. Den talterapeutiska utredningen inriktas även på oral- och talmotorik, ätande och sväljning. Vid behov kartlägger talterapeuten de grundläggande språkliga färdigheterna för inlärningen.

Om barnet har svårigheter inom dessa områden kan talterapeuten i samråd med föräldrarna planera talterapi och talterapeutisk handledning till näromgivningen. Talterapi är medicinsk habilitering kring växelverkan, kommunikation, språk, tal, röst eller ätande. Talterapins målsättningar är att utveckla barnets kommunikation och språk för att barnet skall kunna fungera optimalt i sin vardag. Talterapeuten kan även rekommendera till exempel konsultationsbegäran till Tikoteket för bedömning av behovet av alternativa kommunikationsmetoder eller kommunikationshjälpmedel.

Kontaktuppgifter

040 657 5260
06 213 5992
13.09.2021 Barnneurologiska enheten