Barnpolikliniken informerar:

  • Vi önskar att ni kommer hit endast om ni är friska. Om barnet eller föräldern har förkylningssymtom eller har insjuknat, avboka gärna tiden genom att ringa till oss under telefontiden (tel.06-2131922) eller till egen skötare.
  • Om möjligt, ska barnet ha bara en medföljare, beroende på barnets tillstånd. Vi önskar att även syskonen stannar hemma.
  • Ifall ni har varit utomlands, kom ihåg att hålla 14 dagars karantän och avboka tider inom den tidsperioden.

Vi tackar om samarbetet! Genom att agera så här skyddar vi våra små patienter samt personalen, som sköter dem.

Välkommen till barnpolikliniken!

Barnpolikliniken fungerar som remisspoliklinik. Vi undersöker och vårdar 0-16 åriga barn och ungdomar med behov av specialsjukvård. Vi efterföljer helhetsbetonad vård med respekt för andra människor som utgångspunkt. Basis av vårt verksamhet är att möta alla patienter och deras anhåriga på ett värdigt och jämnlikt sätt. Vårt mål är att ge högklassig och effektiv vård som utgår från barnets och familjens synpunkt.

Vi har läkare, sjukskötare, avdelningssekreterare, specialarbetare och anstalltsvårdare i vår arbetsgrupp. Vi jobbar i samarbete med barnavdelningen, barnneurologiska enheten, barnpsykiatriska polikliniken och avdelningen, samt olika undersökningsenheter.

För att ditt barn skulle få en tid till barnpolikliniken behöver vi en remiss, som kan skrivas av en läkare i hälsovårdscentralen, en skolläkare eller privatläkare. Vår barnläkare uppskattar sedan hur brådskande remissen är. Ert barn får kallelsen till polikliniken ungefär inom 1-4 veckor efter att remissen har kommit till oss, beroende på hur skyndsamt remissen ska hanteras. Första besöket är oftast till läkarmottagning. Ifall vidare besök behövs, kan även skötarmottagningar komma ifråga.

Vänligen kom till polikliniken i god tid för att hinna anmäla er och att man har tid att gå igenom Kanta-tjänster (som är arkivet av patientuppgifter).

Vi har följande mottagningar i polikliniken:

Endokrinologisk mottagning

Mottagning för njur- och uringvägssjukdomar

Mottagning för tarmsjukdomar

Barnreumamottagning

Astmamottagning

Mottagning för hjärtsjukdomar

Diabetesmottagning

Barnkirurgiskamottagning

Mottagning för nyfödda

Allergimottagning

Nyheter

Svara på höstens eFöräldraråd-enkät

Svara på höstens eFöräldraråd-enkät

25.09.2020Redaktion_Toimitus

Förälder eller vårdnadshavare, har du varit på någon av våra barnenheter? Vilket bemötande fick du och barnet i vårdsituationen? Det tar max. ett par minuter att svara på frågorna.

Läs hela artikeln

Kontaktuppgifter

Läge
U2
Öppethållningstider
Må-Fre kl 8.00-15.00
Kansli
06 213 1922
Telefontid mån.-to. kl. 8.30-10.00 och fre. 9.00-10.30
Fax
06 213 1930
Endokrinologiska mottagning
06 213 2992
Mottagning för njur- och urinvägssjukdomar
06 213 2013
Mottagning för tarmsjukdomar
06 213 2013
Mottagning för reumasjukdomar
06 213 4927
Mottagning för astmasjukdomar
06 213 4925
Telefontid mån.-to. kl. 8.30-9.00, fre. 13.00-13.30
Mottagning för hjärtsjukdomar
06 213 1929
Diabetesmottagning
06 213 1926
Mottagning för barnkirurgin
06 213 1934
Mottagning för nyfödda
06 213 4929
Barnavdelning
06 213 1918
Kontaktuppgift

Avdelningsskötare Leena Nåhls

06 213 5993

07.01.2021 Lastenpoliklinikka 4