Barnpolikliniken informerar:

  • Vi önskar att ni kommer hit endast om ni är friska. Om barnet eller föräldern har förkylningssymtom eller har insjuknat, avboka gärna tiden genom att ringa till oss under telefontiden (tel.06-2131922) eller till egen skötare.
  • Om möjligt, ska barnet ha bara en medföljare, beroende på barnets tillstånd. Vi önskar att även syskonen stannar hemma.
  • Ifall ni har varit utomlands, kom ihåg att hålla 14 dagars karantän och avboka tider inom den tidsperioden.

Vi tackar om samarbetet! Genom att agera så här skyddar vi våra små patienter samt personalen, som sköter dem.

Välkommen till barnpolikliniken!

Barnpolikliniken fungerar som remisspoliklinik. Vi undersöker och vårdar 0-16 åriga barn och ungdomar med behov av specialsjukvård. Vi efterföljer helhetsbetonad vård med respekt för andra människor som utgångspunkt. Basis av vårt verksamhet är att möta alla patienter och deras anhåriga på ett värdigt och jämnlikt sätt. Vårt mål är att ge högklassig och effektiv vård som utgår från barnets och familjens synpunkt.

Vi har läkare, sjukskötare, avdelningssekreterare, specialarbetare och anstalltsvårdare i vår arbetsgrupp. Vi jobbar i samarbete med barnavdelningen, barnneurologiska enheten, barnpsykiatriska polikliniken och avdelningen, samt olika undersökningsenheter.

För att ditt barn skulle få en tid till barnpolikliniken behöver vi en remiss, som kan skrivas av en läkare i hälsovårdscentralen, en skolläkare eller privatläkare. Vår barnläkare uppskattar sedan hur brådskande remissen är. Ert barn får kallelsen till polikliniken ungefär inom 1-4 veckor efter att remissen har kommit till oss, beroende på hur skyndsamt remissen ska hanteras. Första besöket är oftast till läkarmottagning. Ifall vidare besök behövs, kan även skötarmottagningar komma ifråga.

Vänligen kom till polikliniken i god tid för att hinna anmäla er och att man har tid att gå igenom Kanta-tjänster (som är arkivet av patientuppgifter).

Vi har följande mottagningar i polikliniken:

Mottagning för allergisjukdomar

Mottagning för astmasjukdomar

Mottagning för endokrinologiska sjukdomar

Mottagning för barnkirurgi

Mottagning för njur- och urinvägssjukdomar

Mottagning för familjevård

Mottagning för reumasjukdomar

Mottagning för hjärtsjukdomar

Mottagning för cancersjuka barn

Mottagning för tarmsjukdomar

Mottagning för nyfödda

Magnetundersökning i anestesi för barnpatienter

Nyheter

Föräldrar – besvara enkäten och hjälp till att utveckla verksamheten på barnpolikliniken

Föräldrar – besvara enkäten och hjälp till att utveckla verksamheten på barnpolikliniken

14.04.2021Redaktion_Toimitus

Besvara en enkät som används för att samla in information om hur belåtna föräldrarna är med det arbete som skötarna utför på Vasa centralsjukhus barnpoliklinik.

Läs hela artikeln

Nyheter

Ett nytt eFöräldrarådet frågeformulär har publicerats

Ett nytt eFöräldrarådet frågeformulär har publicerats

19.02.2021Redaktion_Toimitus

Det digitala klientrådet för föräldrar har nu kommit ut med en ny förfrågan. Under våren 2021 frågar vi i eFöräldrarådet hur du fått kontakt med våra barnenheter.

Läs hela artikeln

Kontaktuppgifter

Läge
U2
Öppethållningstider
Må-Fre kl 8.00-15.00
Kansli
06 213 1922
Telefontid må-fre kl. 9.00-10.30
Fax
06 213 1930
Endokrinologiska mottagning
06 213 2992
Mottagning för njur- och urinvägssjukdomar
06 213 2013
Mottagning för tarmsjukdomar
06 213 2013
Mottagning för reumasjukdomar
06 213 4927
Mottagning för astmasjukdomar
06 213 4925
Mottagning för hjärtsjukdomar
06 213 1929
Diabetesmottagning
06 213 1926
Mottagning för barnkirurgin
06 213 1934
Mottagning för nyfödda
06 213 4929
Mottagning för allergisjukdomar
06 213 1918
Kontaktuppgift

Bitr.avd.skötare/planerare Tytti Alho

06 213 4926

Kontaktuppgift

Avdelningsskötare Leena Nåhls

06 213 5993

26.11.2021 Lastenpoliklinikka 4