På barnpolikliniken vårdar vi barn och unga i åldern 0-16 år som behöver undersökas, vårdas eller uppföljas p.g.a. olika problem, symptom eller sjukdomar.

Hur får man vård?

Till barnpolikliniken kommer man med remiss från öppen vården.

Vem arbetar på barnpoliklinken?

På barnpolikliniken arbetar specialläkare, sjukskötare, avdelningssekreterare och olika specialarbetare. Ett sjukhusbiträde arbetar också dagtid på polikliniken.

Här hittar du oss

Barnpolikliniken finns i U-byggnaden.

Kom i god tid till polikliniken (ca 5-10 min. före utsatt tid), för anmälning och genomgång av Kanta-tjänster.

Delta i föräldrarådet!

Resultat av eFöräldrarådets förfrågan 2018

Kontaktuppgifter

Läge
E2/U2
Öppethållningstider
Arkisin klo 8.00-15.00 /
Vardagar kl. 8.00-15.00
Kanslia / Kansli
06 213 1922
Puhelinaika ma-to 8.30-10.00 ja 13.00-14.00, pe 9.00-11.00 / Telefontid mån.-to. kl. 8.30-10.00 och 13.00-14.00, fre. 9.00-11.00
Fax
06 213 1930
Endokrinologian vastaanotto / Endokrinologiska mottagning
06 213 2992
Munuais- ja virtsatiesairauksien vastaanotto / Mottagning för njur- och urinvägssjukdomar
06 213 2013
Suolistosairauksien vastaanotto / Mottagning för tarmsjukdomar
06 213 2013
Reumasairauksien vastaanotto / Mottagning för reumasjukdomar
06 213 4927
Astmasairauksien vastaanotto / Mottagning för astmasjukdomar
06 213 4925
Puhelinaika ma-to klo 8.30-9.00 ja pe klo 13.00-13.30 / Telefontid mån.-to. kl. 8.30-9.00, fre. 13.00-13.30
Sydänsairauksien vastaanotto / Mottagning för hjärtsjukdomar
06 213 1929
Diabetesvastaanotto / Diabetesmottagning
06 213 1926
Lastenkirurgian vastaanotto / Mottagning för barnkirurgin
06 213 1934
Vastasyntyneiden vastaanotto / Mottagning för nyfödda
06 213 4929
Lasten päiväosasto / Barnavdelning
06 213 1918
Kontaktuppgift

Avdelningsskötare (även Barnpolikliniken) Leena Nåhls

06 213 5993

11.12.2019 Redaktion_Toimitus