På barnpolikliniken vårdar vi barn och unga i åldern 0-16 år som behöver undersökas, vårdas eller uppföljas p.g.a. olika problem, symptom eller sjukdomar.

Hur får man vård?

Till barnpoliklinken kommer man med remiss från öppen vården.

Vem arbetar på barnpoliklinken?

På barnpolikliniken arbetar specialläkare, sjukskötare, avdelningssekreterare och olika specialarbetare. Ett sjukhusbiträde arbetar också dagtid på polikliniken.

Här hittar du oss

Barnpolikliniken finns i U-byggnaden.

Kom i god tid till polikliniken (ca 5-10 min. före utsatt tid), för anmälning och genomgång av Kanta-tjänster.

 

Kontaktuppgift

Avdelningsskötare (även Barnpolikliniken) Leena Nåhls

06 213 1993

11.08.2017 lastenpoliklinikka 2