Mottagning för nyfödda sk. babypolikliniken fungerar främst för nyfödda och spädbarn. De flesta är för tidigt födda prematurbarn och nyfödda som fått intensivvård. En del av babypoliklinikens patienter kommer med remiss från öppna vården.

Babypoliklinikens läkare, skötare och fysioterapeut har gemensam mottagning. På mottagningen observeras barnets utveckling, tillväxt och hela familjens mående och ork. Vården är mångprofesionellt samarbete.

Skötarens mottagning

Skötaren ger råd och handleder föräldrarna angående babyns sjukdom och vård, till exempel gulhet, dålig viktuppgång (viktkontroller), näringsrådgivning, amnings- och matproblem.

 

Babypoliklinikskötarens tel.nr: 06 213 4929, ringtid vardagar kl. 8-9.

10.01.2020 Lastenpoliklinikka 4