Allergipolikliniken för barn (tidigare barndagavdelning) är en del av barnpolikliniken och är öppen vardagar kl 8-15.

 

Vi sköter barn i alla åldrar som har, eller man misstänker att de har allergi och som därför behöver uppföljning, vård, undersökningar och åtgärder, t.ex.:

 

  • Allergikontroller
  • Allergiska undersökningar
  • Födoämnesprovokationer
  • Hyposensibilisering
  • Vård av atopisk hud
  • Rådgivning och uppföljning gällande uppväxt och näring av allergiska barn

 

Vårdarbetet görs som multiprofessionellt samarbete.

 

Patienten kommer till allergipolikliniken enligt kallelsen. Familjen får även på förhand information om dagens lopp och nödvändiga förberedelser. T.ex. födoämnesprovokationer tar flera timmar, så vi rekommenderar att man tar med någonting att äta och dricka!

 

Mera information om allergier

 

Magnetundersökningar i anestesi

 

Via barnpolikliniken sköts även magnetundersökingar för barn som pga barnets ålder eller annan orsak kräver anestesi (sövning). Familjen får på förhand information om dagens lopp och nödvändiga förberedelser. På undersökningsdagen förbereds barnet för anestesi. Efter undersökningen följs barnets mående. Barnet bjuds på ett litet mellanmål före hemfärden. Observera att barnet behöver uppföljning även resten av dagen.

07.02.2020 Lastenpoliklinikka 2