Allergipolikliniken för barn (tidigare barndagavdelning) är en del av barnpolikliniken och är öppen vardagar kl 8-15.

 

Vi sköter barn i alla åldrar som har, eller man misstänker att de har allergi och som därför behöver uppföljning, vård, undersökningar och åtgärder, t.ex.:

 

  • Allergikontroller
  • Allergiska undersökningar
  • Födoämnesprovokationer
  • Hyposensibilisering
  • Vård av atopisk hud
  • Rådgivning och uppföljning gällande uppväxt och näring av allergiska barn

 

Vårdarbetet görs som multiprofessionellt samarbete.

 

Patienten kommer till allergipolikliniken enligt kallelsen. Familjen får även på förhand information om dagens lopp och nödvändiga förberedelser. T.ex. födoämnesprovokationer tar flera timmar, så vi rekommenderar att man tar med någonting att äta och dricka!

 

Mera information om allergier

 

 

17.06.2021 Lastenpoliklinikka 4