Astmapolikliniken för barn besöks av barn och ungdomar som har, eller misstänks att ha, astma. Astma är den vanligaste långtidssjukdom hos barn i de västerländska länder. Då man har astma, har man inflammation i luftrörens slemhinnor och en ökad känslighet för sammandragning i luftrören.

De vanligaste symtom i astma är hosta, andnöd, slemsekretion och vinande andning. Man kan ha astmasymtom året om eller periodiskt. Astma kan förorsakas av infektioner, allergener (pollen, pälsdjur), fysikaliska irritationer (ansträgning, kallt, varmt eller fuktigt väder, dammighet) samt kemikalier (tobaksrök, luftföroreningar).

Hos barn diagnosen av astma baserar på symtom och i mån av möjlighet på olika lungfunktionstester. Syftet med astmavården är symtomfrihet, normal funktion av lungorna och förebyggandet av förvärringsperioder.

Det finns även Käypähoito-rekommendation av barnastma.

Astmaskötarens mottagning

I astmaskötarens mottagning gör man barnet och föräldrarna insatta i astmas egenvård. Man går igenom astma som sjukdom, grundprinciper i medicineringen, samt vilka situationer kan förorsaka astmasymptom.

Astmaskötarens telefonrådgivning sker mån-to kl 8.30 - 9.00 och fre kl 13.00 - 13.30, tel. 06 213 4925.

Mera information om astma kan hittas i Hälsobyn.

PEF-program >>

 

27.10.2020 Lastenpoliklinikka 4