Barnreumapolikliniken besöks av barn och unga med barnreuma eller andra reumatiska sjukdomar samt barn och unga med ledbesvär, som kräver utredning eller uppföljning. Förutom vanlig läkarundersökning utförs även vid behov ultraljud. Som fortsatt undersökning behövs i vissa fall magnetundersöning av den sjuka leden. Den görs på röntgenavdelningen. Till utredningen och uppföljningen hör även blodprov.

Reumaskötaren fungerar som kontaktperson till familjen. Om reumamedicinering påbörjas, tas regelbundna blodprov och familjen kontaktar reumaskötaren om svaren.

Andra samarbetspartner i vården av barnreuma, är psykolog, fysioterapeut, socialarbetare, rehabiliteringshandledare och ergoterapeut.

10.01.2020 Lastenpoliklinikka 4