På endokrinologiska mottagningen sköts barn och ungdomar som har, eller misstänks att ha, störningar i inresekretoriska körtlar och hormoner de producerar. De vanligaste orsakerna är:

  • diabetes
  • hypo- eller hyperthyreos
  • uppväxtstörningar
  • för tidig eller försenad pubertet
  • övervikt (>60%)

På endokrinologiska mottagningen följer man t.ex. barnets uppväxt och mående, går igenom matvanor och. tillsammans med familjen, planerar möjliga medicineringar beronde på ankomstorsaken.

På diabetesmottagningen följer man barnets uppväxt, mäter långtidssocret, kollar injektionsställena av insulinet och följer diabtesbalansen med hjälp av uppföljningsinformationen.

Diabetesskötarens mottagning

Diabetesskötaren lär barn och ungdomar och deras familjer att sköta diabetes, tex. går igenom injektionstekniken och hur man kan hålla en bra blodsockernivå. Hon ger också telefonrådgivning och samarbetar aktivt med barndiabetesteamet och barnavdelningen.

Info om diabetes.

Endoskötarens mottagning

Endoskötare är är med på mottagningar hos läakren. Hon har skilda skötaremottagningar där hon ger handleding i tillväxthormoner och övervikt. Hon gör även olika hormonala belastningstest.

Info om endokrinologiska sjukdomar.

07.02.2020 Lastenpoliklinikka 2