Hemsjukhusverksamheten är specialsjukvård som man ger hemma hos barnet. Vården baserar på föräldrarnas frivillighet. Med hembesöken strävar man till att förkorta barnets sjukhusvistelse genom att ge sjukvården hemma. Under vardagarna gör barnsjukskötaren hembesök i såväl morgon- som kvällsskift. På helgerna gör barnsjukskötaren hembesök kl. 8-16.

Spädbarnsverksamheten  är en del av hemsjukhusets verksamhet.  Familjearbetaren kan vid behov stöda och hjälpa familjen t.ex. när en för tidigt född baby kommer hem från avdelningen.

07.12.2017 Redaktion_Toimitus