Till hjärtmottagningen kommer barn i alla åldrar, från nyfödda till tonåringar för utredning vid misstanke om hjärtfel eller uppföljning för de som har ett konstaterat hjärtfel.

Symtom som utreds är bl.a:

  • biljud från hjärtat
  • rytmavvikelser

Sjukdomar som uppföljs är bl.a:

  • avvikelser i hjärtats anatomi
  • hjärtmuskelsjukdomar
  • ärftliga hjärtjsukdomar hos barn

Vid utredning och uppföljning av hjärtsjukdomar görs oftast:

  • EKG dvs hjärtfilm
  • Blodtrycksmätning
  • Ultraljud av hjärtat
  • Holter-EKG dvs långtidsregistrering av EKG
  • Belastnings-EKG

 

På VCS barnhjärtmottagning jobbar en barnläkare, en barnkardiolog (konsulterande läkare), samt en sjukskötare. Man kommer till hjärtmottagningen med remiss

Mottagningsbesöket består oftast av hjärtfilm som undersöker hjärtats elektriska aktivitet med hjälp av elektroder som limmas på bröstkorgen och extremiteterna och vi får uppgifter om hjärtrytmen och retledningsbanorna och hjärtats belastning. Hjärtfilmen görs på Klinisk fysiologi i S-huset, inte på barnpolikliniken.

På barnpolikliniken mäter skötaren alltid blodtryck på barnet vid besöket, åtminstone från armen och ibland från både armar och ben. Blodtrycksmanschetterna sättes på överamen och vristen. Barnet ligger under blodtrycksmätningen och rörlighet kan ge felaktiga värden.

Efter EKG och blodtrycksmätning undersöker läkaren barnet och gör ultraljud av hjärtat. Med ultraljud undersöks hjärtats anatomi/struktur och funktion. Under undersökningen behöver barnet ligga stilla på rygg i ca 20-30 minuter. Barnet kan t.ex titta på film eller annars underhållas av föräldern/föräldrarna. Rekommenderas att spädbarn skulle sova under undersökningen så det är bra om det går att anpassa barnets sovtid enligt undersökningstidpunkten.

Om barnet har feber eller hosta är det bra att ringa på förhand, infektionssjukdomar kan påverka undersökningens tillförlitlighet/utförande.

Utgående från undersökningsresultaten planeras behovet av uppföljning. Många barn, särskilt såna som kommer p.g.a biljud, är helt friska och behöver ingen uppföljning. Av hjärtfelen/anatomiska avvikleserna är många lindriga, medan ett fåtal är symtomgivande och allvarliga.

De flesta hjärtfel som kräver operation/åtgärd kan idag operaras med goda resultat. Åtgärder och operationer för barn med hjärtsjukdomar är centraliserade till Helsingfors, Barnkliniken.

Rehabiliteringshandledaren kan handleda, stöda och ge råd till hjärtsjuka barn, unga och familjen, fungera som kontaktperson till daghem/skola samt hjälpa i frågor kring yrkesval. Även andra specialmedarbetare som fysioterapeut, psykolog, socialarbetare och näringsterapeut samarbetar vi med vid behov.

19.02.2020 Lastenpoliklinikka 2