Via barnpolikliniken sköts även magnetundersökningar för barn som pga barnets ålder eller annan orsak kräver anestesi (sövning). Familjen får på förhand information om dagens lopp och nödvändiga förberedelser. På undersökningsdagen förbereds barnet för anestesi. Efter undersökningen följs barnets mående. Barnet bjuds på ett litet mellanmål före hemfärden. Observera att barnet behöver uppföljning även resten av dagen.

17.06.2021 Lastenpoliklinikka 4