På barnpolikliniken finns det även en familjepoliklinik, som är ämnad för familjer som har en utmanande livssituation och där barnet därför behöver extra uppföljning av tillväxt och utveckling. På mottagningen finns vanligtvis samma läkare och skötare som barnet har träffat tidigare.

26.11.2021 Lastenpoliklinikka 4