På njurpolikliniken undersöks och vårdas barn och ungdomar som har njur- eller urinorganssjukdomar. Sådana sjukdomar är till exempel

  • njurarnas strukturella förändringar eller utvecklingsstörningar
  • blod i urinen
  • njurinfektioner
  • dagvätning.

På mottagningen följer vi även med barnets tillväxt, kollar blodtryck och tar urinprov vid behov.

07.02.2020 Lastenpoliklinikka 2