På tarmpolikliniken undersöks och vårdas barn och ungdomar som har sjukdomar i matsmältningskanalen. Barnet kan ha till exempel diarré eller förstoppning, magont eller kräkningar. Orsaken till sådana symtom kan vara bland annat

  • keliaki
  • reflux
  • laktosintolerans
  • inflammatorisk tarmsjukdom.

På mottagningen går man igenom måltidsvanor, saker förknippade med tarmfunktionen och följer även barnets tillväxt och utveckling.

07.02.2020 Lastenpoliklinikka 2