Vasa centralsjukhus barnpsykiatriska verksamhet består av en poliklinik och en avdelning. Vi hjälper sjukvårdsdistriktets barn med psykiska problem i åldern 0–12 år och deras familjer med uppfostrings- och utvecklingsfrågor, där vanliga åtgärder från föräldrar, skola och bashälsovård inte har varit tillräckliga. Målet är att trygga barnets utveckling mot en sund ungdoms- och vuxentid.

Sök vård hos oss

Till polikliniken kommer man med läkarremiss från skolhälsovård, hälsovårdcentral eller någon annan grundhälsovårdsenhet. Besökena vid polikliniken är avgiftsfria.

Här hittar du oss

Barnpsykiatriska polikliniken finns på Vasa centralsjukhus område i Sandviken, H-byggnaden, 1-2:a våningen.

Vår personal

På polikliniken arbetar en multiprofessionell arbetsgrupp till vilken hör: barnpsykiater, läkare, psykologer, ergoterapeuter, socialarbetare, sjukskötare/familjeterapeuter, klinisk specialsjukskötare/familjeterapeut, avdelningsskötare och sekreterare.

Presentation >>

Småbarnspsykiatrins verksamhet >>

Barns rättspsykiatrisk arbetsgrupp >>

Konsultationsteamet >>

 

Kontaktuppgift

Avdelningsskötare (även på Barnpsykiatriska polikliniken) Mirja Vainionpää

040 071 2231

29.02.2016 VKSadmin