Välkommen till barnpsykiatriska polikliniken. Från dessa sidor får du information om vår verksamhet.

 

Vasa centralsjukhus barnpsykiatriska verksamhet består av en poliklinik och en avdelning. Vi hjälper sjukvårdsdistriktets barn med psykiska problem i åldern 0–12 år och deras familjer med uppfostrings- och utvecklingsfrågor, där vanliga åtgärder från föräldrar, skola och bashälsovård inte har varit tillräckliga. Målet är att trygga barnets utveckling mot en sund ungdoms- och vuxentid.

Sök vård hos oss

Till polikliniken kommer man med läkarremiss från skolhälsovård, hälsovårdcentral eller någon annan grundhälsovårdsenhet. Besöken vid polikliniken är avgiftsfria.

Här hittar du oss

Barnpsykiatriska polikliniken finns på Vasa centralsjukhus område i Roparnäs, D-byggnaden, 2:a våningen. Öppna kartan genom att klicka länken.

Vår personal

På polikliniken arbetar en multiprofessionell arbetsgrupp till vilken hör: barnpsykiater, läkare, psykologer, ergoterapeuter, socialarbetare, sjukskötare/familjeterapeuter, klinisk specialsjukskötare/familjeterapeut, avdelningsskötare och sekreterare.

Presentation >>

Småbarnspsykiatrins verksamhet >>

Barns rättspsykiatrisk arbetsgrupp >>

Konsultationsteamet >>

 

Kontaktuppgifter

Läge
RD2
Öppethållningstider
Vardagar kl. 8.00-16.00
Kansli
06 213 2241
Fax
06 213 2196
15.09.2020 Lastenpsykiatria 1