Barns rättspsykiatriska arbetsgrupp ger tjänsteräckning till polisen, genom att göra undersökningar och utlåtanden vid falla av misstanke om sexuellt utnyttjande eller misshandel, gällande barn. Till arbetsgruppen hör läkare, två psykologer, två familjeintervjuare och en sekreterare. Arbetsgruppen fungerar som en satellitenhet under Åbo barn- och ungdoms rättspsykiatriska undersökningsenhet. Arbetsgruppen betjänar Vasa sjukvårdsdistrikt.

15.09.2020 Lastenpsykiatria 1