Skolor, daghem och andra myndigheter kan ta kontakt per telefon då det finns en oro för barnet  (i åldern 5-12 år). För att kunna tala om ett barns ärenden (med namn) krävs vårdnadshavarens samtycke. Vi kommer med på nätverksmöte där vi tillsammans med skolans eller  daghemmets personal träffar familjen.

Målsättningen är att öka barns och familjers deltagande i de ärenden som gäller dem. Vi strävar till tidigt ingripande då det finns en oro för barnet. Efter att första kontakten tagits kan det ordnas 1-5 träffar, beroende på familjens eller barnets behov. Träffarna  kan ordnas hemma, på dagiset eller i skolan.

Kontaktuppgifter

Läge
Öppethållningstider
Puhelinaika / Telefontid
torstai klo 12–13 / torsdag kl. 12–13
Camilla Dahlbäck-Salmela
044 323 2238
ruotsinkieliset päiväkodit ja koulut / svenskspråkiga daghem och skolor
Katri Källström
040 487 8852
suomenkieliset päiväkodit ja koulut / finskspråkiga daghem och skolor
29.02.2016 VKSadmin