Förstabesök och undersökningsperiod

Efter att remissen har kommit till barnpsykiatriska polikliniken skickas en förstabesökstid till familjen. Vi hoppas hela familjen deltar i första besöket. Efter första besöket kommer vi vanligen överens om en undersökningsperiod, som betyder cirka fem besök för barnet hos barnpsykiater, psykolog, ergoterapeut eller hos konstterapeut.

Under denna tid träffar familjeterapeuter föräldrarna några gånger. Ibland förverkligas undersökningsperioden enbart genom familjeträffar eller hembesök. I slutet av undersökningsperioden hålls en vårdpalaver tillsammans med berörda parter och vi kommer överens om den fortsatta vården.

Vårdmetoder

Som vårdmetoder används individual- och gruppterapi, föräldrasamtal, familjeterapi, kristerapi, hemma-hos vård, familjeveckoslut, nätverksmöten, stödjande av tidig mamma-barn relation, intensiv familjevård och konsultationsteamets tjänster. Om individualterapi rekommenderas för barnet innebär det också att föräldrarna besöker familjeterapeuterna ca. en gång/månad.

Barnets terapibesök är vanligen en gång/vecka 45 minuter åt gången. Terapiperiodens längd är från ett halvt år till flera år. Vården utvärderas och planeras en gång i halvåret tillsammans med familjen. Om inte öppenvård räcker till, besluts tillsammans med familjen om remiss till barnpsykiatriska avdelningen.

15.09.2020 Lastenpsykiatria 1