Inom småbarnspsykiatrin vårdas 0–3 åriga barn och deras familjer, vid behov träffar vi föräldrarna redan under graviditeten. Vårt mål är att stöda och förbättra samspelet mellan barnet och föräldrarna. Vi är en del av barnspykiatriska polikliniken men fungerar som en egen enhet. Familjen kommer till småbarnspsykiatrin med remiss som riktas till barnpsykiatriska polikliniken.

Här hittar du oss

Alexandersgränden 1, 65100 Vasa.

Kontaktuppgifter

Läge
Öppethållningstider
Arkisin klo 8.00-16.00 / Vardagar kl. 8.00-16.00
Sairaanhoitaja / Sjukskötare
040 707 1365
Sosiaalityöntekijä / Socialarbetare
040 736 0242
29.02.2016 VKSadmin