Vid enheten för mun- och käksjukdomar verkar tre självständiga polikliniker

Klinisk odontologi

Tandreglering

Mun- och käksjukdomar

Sök vård hos oss

För ett besök på  polikliniken förutsätts remiss från tandläkare eller läkare. Poliklinikerna finns i samma utrymmen. Till vår verksamhetskaraktär hör ett nära samarbete mellan de olika specialområdena inom odontologi. Vi har fyra mottagninsgsrum till vårt förfogande och ett polikliniskt åtgärdsrum. Vi samarbetar även med andra specialområden inom centralsjukhuset, hälsocentraltandläkare, privata tandläkare och  tandtekniska laboratorier.

Vår personal

Övertandläkarna vid de odontologiska specialområdena ansvarar, tillsammans med den övriga personalen för verksamheten och utvecklingen inom sina respektive specialområden. Vårdpersonalens ansvarsområden fördelas i vårdlinjer enligt vårdbehoven. Med hjälp av vårdlinjerna ger vårdpersonalen smidig, enhetlig och individuell vård vid enheten för munsjukdomar.

Här hittar du oss

Vi finns i huvudbyggnadens A-flygels sjunde våning.

Kontaktuppgifter

Läge
A7
Öppethållningstider
Mån.-to. kl. 7.30-15.30 och fre. kl. 7.30-15.00
Kansli
06 213 1572
07.09.2020 Suupoliklinikka