Välkommen på praktik till förlossningen!

Vi önskar dig en intressant och givande praktiktid hos oss. 

Förlossningssalen hittar du på fjärde våningen i huvudbyggnaden, B4. Vi fungerar som en akut avdelning. Vi sköter förlossningar och obstetrisk dejour från 20:e graviditetsveckan och framåt. Till personalen hör barnmorskor, gynekolog, barn- och anestesidejour dygnet runt samt sjukhusbiträden.

På Vasa centralsjukhus förlossningsavdelning föds ca 1 200 barn per år. Förlossningen har 5 förlossningsrum samt 2 observationsrum. Förutom förlossningar hör också till verksamheten fadderbarnmorskebesök och polikliniken för förlossningsrädsla. Vårt sjukhus fungerar enligt Baby Friendly Hospital principen och vårt mål är att stöda 6 månaders helamning.

Förlossningens vårdfilosofi

Barnmorskans målsättning i vårdarbetet är att genom olika vårdhandlingar stödja och närvara i kvinnans olika livsskeden. Med kunskap, känsla och konst styrs vården av en humanistisk människosyn, som baserar sig på principerna om individualitet, trygghet, kontinuitet och professionalitet.

Praktisk information

Våra arbetsturer är följande:

Morgontur 07.30–15.00 

Kvällstur   13.30–20.30 

Natt           20.00–08.00 

Dagarna på förlossningen ser mycket varierande ut beroende på patientantal. Igångsättningar tas emot kl.8 på morgonen och läkarna rondar avdelningen 9-tiden. I övrigt tillkallas läkare vid behov. Vi samarbetar också med läkare på anestesi- och barnsidan.

På avdelningen finns sociala utrymmen för personal och studerande. Kylskåp och mikrovågsugn finns till förfogande och man tar matpaus vid tillfälle. Ta med egen mat eller köp matbiljett från kantin och beställ maten till avdelningen. Viktigt att du faktiskt äter något till frukost hemma före morgonskiftet, för ibland börjar arbetet genast och vi kan vara fast i patientarbetet i flera timmar. Om du dricker kaffe tar du med ett paket till avdelningen istället för att betala per kopp. Var och en ser till att de sociala utrymmena hålls snygga och städar efter sig.

Före praktiken bör teoretiska studier och tidigare praktikavsnitt vara godkända. Läkemedelsräkningen bör också vara genomförd och godkänd.

På första praktikdagen bör du uppvisa nödvändiga provresultat (rent salmonellaprov och MRSA-prov om du gjort praktik på ett universitetssjukhus).

Dina arbetsturer skrivs enligt handledarens arbetsturer så långt det går. Ta kontakt med förlossningssalen veckan innan praktiken börjar så får du reda på vilken dag och tid du skall börja. Kom i tid till din arbetstur. Diskutera med din handledare ifall du behöver byta någon arbetstur. Meddela alltid sjukfrånvaro till avdelningen och sjukdagar märks tydligt ut med ett S på arbetslistan. Vid avslutat praktikavsnitt: be om underskrift på arbetslistan, ta 2 kopior. Originalet tar du till skolan och kopiorna lämnar du på avdelningen.

Omklädningsrum för studerande finns i källaren (F-byggnaden, våning 00). Studerande använder blåa eller gröna kläder. Vid klädutdelningen kan du kvittera ut nyckel till omklädningsrum samt passernyckel. Klädutdelningen är öppen kl 6.30-8.30 och 12-13.30. 

Väskor kan förvaras i låsbara skåp på avdelningen. Då du kommer till avdelningen bör du ha med dig: namnskylt, arbetslista, utvärderingsblankett och egna mål samt "Arbetshäftet för barnmorskor". Gör målsättningen i tid, gärna första veckan och visa den till handledaren.

Ta gärna egna initiativ och delta aktivt i patientvården.  Du gör samma uppgifter som din handledare, men under uppsikt och senare självständigt när handledaren ger tillåtelse. I avdelningens telefon svarar du med avdelningens namn, ditt namn och säger att du är studerande. Använd de båda inhemska språken - i patientrummet talar vi patientens modersmål.

Via följande länk finns mer information för studerande på Vasa centralsjukhus.   

Viktigt att komma ihåg

  • Tystnadsplikten! Se till att du har sekretessblanketten i kraft (giltigt i 2 år)
  • Aseptiken! Var noggrann med handhygienen och ha ett aseptiskt arbetssätt. Inga klockor, ringar, armband eller nagellack i vårdarbetet.
  • Mobiltelefoner hör inte till patientvården och ska inte användas under arbetstid.

Kontaktuppgifter

Studerandeansvariga på förlossningsenheten är Paula Mylläri, Pia Berg och Larissa Paajanen. 

Telefonnummer: 06 213 2032 (Förlossningssalens kansli)

e-post: förnamn.efternamn@vshp.fi

21.11.2020 Synnytys