Välkommen på praktik till förlossningen!

 Vi önskar dig en intressant och givande praktiktid hos oss. 

Förlossningssalen hittar du på fjärde våningen i huvudbyggnaden, B4. Vi fungerar som en akut avdelning. Vi sköter förlossningar och obstetrisk dejour från 20:e graviditetsveckan och framåt.

På Vasa centralsjukhus förlossningsavdelning föds ca 1 300 barn per år. Förlossningen har 5 förlossningsrum samt 2 observationsrum. Förutom förlossningar hör också till verksamheten fadderbarnmorskebesök och polikliniken för förlossningsrädsla.

 

Vår personal

Förlossningsvården förverkligas av en yrkeskunnig personal och med hjälp av modern teknik. Personalen består av barnmorskor, avdelningsskötare, biträdande avdelningsskötare, gynekologer, sjukhusbiträden samt sekreterare.

 

Förlossningens vårdfilosofi

Barnmorskans målsättning i vårdarbetet är att genom olika vårdhandlingar stödja och närvara i kvinnans olika livsskeden. Med kunskap, känsla och konst styrs vården av en humanistisk människosyn, som baserar sig på principerna om individualitet, trygghet, kontinuitet och professionalitet.

 

Vardagen på avdelningen

Våra arbetsturer är följande:

Morgontur 07.30–15.00 

Kvällstur   13.30–20.30 

Natt           20.00–08.00 

 

Dagarna på förlossningen ser mycket varierande ut beroende på patientantal. Igångsättningar tas emot kl.8 på morgonen och läkarna rondar avdelningen 9 tiden. I övrigt tillkallas läkare vid behov. Vi samarbetar också med läkare på anestesi- och barnsidan.

På avdelningen finns sociala utrymmen för personal och studerande. Kylskåp och mikrovågsugn finns till förfogande och man tar matpaus vid tillfälle. Ta med egen mat eller köp matbiljett från kantin och beställ maten till avdelningen.

Viktigt att du faktiskt äter något till frukost hemma före morgonskiftet, för ibland börjar arbetet genast och vi kan vara fast i patientarbetet i flera timmar. Om du dricker kaffe tar du med ett paket till avdelningen istället för att betala per kopp. Var och en ser till att de sociala utrymmena hålls snygga och städar efter sig.

 

Viktigt att komma ihåg

  • Tystnadsplikten! Se till att du har sekretessblanketten i kraft (giltigt i 2 år)
  • Aseptiken! Var noggrann med handhygienen och ha ett aseptiskt arbetssätt. Inga klockor, ringar, armband eller nagellack i vårdarbetet.
  • Mobiltelefoner hör inte till patientvården och ska inte användas under arbetstid.

 

Studerande på förlossningen

Om du inte fått e-post ca en vecka före praktikens början, ta kontakt för att få veta dina arbetsturer för första veckan (se kontaktuppgifter nedan). Dina arbetsturer är skrivna enligt handledarens arbetsturer så långt det går. Kom i tid till din arbetstur. Diskutera med din handledare ifall du behöver byta någon arbetstur. Meddela alltid sjukfrånvaro till avdelningen och sjukdagar märks tydligt ut med ett S på arbetslistan. Vid avslutat praktikavsnitt: be om underskrift på arbetslistan, ta 2 kopior. Originalet tar du till skolan och kopiorna lämnar du på avdelningen.

Omklädningsrum för studerande finns i källaren. Väskor kan förvaras i låsbara skåp på avdelningen. Då du kommer till avdelningen bör du ha med dig: namnskylt, arbetslista, utvärderingsblankett och egna mål samt ”Arbetshäftet för barnmorskestuderande”. Gör målsättningen i tid, gärna första veckan och visa den till handledaren.

Ta gärna egna initiativ och delta aktivt i patientvården.  Du gör samma uppgifter som din handledare, men under uppsikt och senare självständigt när handledaren ger tillåtelse. I avdelningens telefon svarar du med avdelningens namn, ditt namn och säger att du är studerande. Använd de båda inhemska båda språken – i patientrummet pratar vi patientens modersmål.

 

Kontaktuppgifter

Studerandeansvariga på förlossningsenheten är Paula Mylläri, Pia Berg och Larissa Paajanen. 

Telefonnummer: 06 213 2032 (Förlossningssalens kansli)

e-post: förnamn.efternamn@vshp.fi

31.10.2019 FÖRLOSSNING 2