Specialistmottagningen fungerar som konsultationsenhet för sjukdomar i stöd- och rörelseorganen, mottagningen står för kartläggning av rehabiliterings- och hjälpmedelsbehov.

Fysioterapi erbjuds både individuellt och i grupp. Den individuella terapin kan omfatta konsultation och handledning samt utprovning och utlåning av hjälpmedel.

En läkarremiss behövs för poliklinikens tjänster!

Besök oss: T-flygelns bottenvåning (nedanför caféet). 

 

Tidsbeställning  på telefon 06 213 1341. Telefontid vardagar kl. 8-15.

 

Fysioterapi     

Kontaktuppgifter

Läge
T0
Öppethållningstider
Arkisin klo 8.00-15.00 /
Vardagar kl. 8.00-15.00
Kanslia / Kansli
06 213 1341
Kontaktuppgift

Serviceförman (Fysioterapeut) Heidi Nyman

06 213 1341

06.05.2019 Fysiatria 3