Välkommen till gynekologiska polikliniken

På den gynekologiska polikliniken ges specialsjukvård åt kvinnor och par. Vi vårdar patienter som lider av bland annat tumörer i livmoder eller äggstockar, gynekologiska infektioner, blödningsstörningar, papa-förändringar, urinläckage, framfall. Vi tar även emot par som drabbats av missfall eller lider av barnlöshet. Dessutom har vi hand om aborter.

Hur få vård hos oss

Till polikliniken fås tid genom remiss av läkare från sjukhus, privatmottagning, hälsocentral eller som konsultationsbegäran inom sjukhuset. Kallelsen kommer hem per post.

Akutpatienter tas emot med remiss utan tidsbokning mån.-tors. kl. 7.30-15.00, fre kl. 7.30-14.30. Vardagar kvälls- och nattetid och under veckosluten tas akutpatienter emot på förlossnings- och gynekologiska avdelningen A4, fjärde våningen.

Gravida patienter akut: graviditet under 20 veckor sköts på gynekologiska polikliniken och över 20 veckor i förlossningssalen, som finns på 4:e våningen i A flygeln (A4).

När du kommer till polikliniken

Du anmäler dig vid mottagningsluckan. Vi önskar att du har med dig:

  • poliklinikkortet eller tidsreseveringsbrevet,
  • personuppgiftsblanketten eller andra bilagor
  • en medicinlista

Det vore också bra om du har med dig uppgifter om när senaste mens börjat.

Efter anmälningen får du vänta i vår väntsal där du kan läsa eller se på tv. I  väntsalen finns också wc. Gynekologiska polikliniken fungerar som akutpoliklinik vilket kan leda till att vår tidtabell kan vara försenad.

Till undersökningsrummet kallas du av läkare eller sköterskan vilka arbetar som par inne i undersökningsrummet. Eftersom Vasa centralsjukhus fungerar som undervisningssjukhus för läkar- och vårdstuderande, kan studerande  finnas i undersökningsrummet.

För poliklinikbesöket sänds räkning till hemadressen.

Ifall du är förhindrad att komma när du har en bokad tid är det viktigt att du i tid avbokar besöket, senast dagen innan. För icke avbokade besök sänds en så kallad bötesräkning.

Om du har frågor gällande tidsbokning, laboratoriesvar eller annat som gäller vården svarar sjukskötare på telefon 06 213 2012 kl 8-15 ( mån.- tors.) och kl 8-13.30 (fre)

Resekostnader

 Undersökningar

Kontaktuppgifter

Läge
A5
Öppethållningstider
Mån.-to. kl. 7.30-15.30 och fre. kl. 7.30-14.30
Kansli
06 213 2012
Telefontid mån-to. kl. 8.00-15.00 och fre. kl. 8.00-13.30
Fax
06 213 2008
13.12.2021 Gynekologiska polikliniken