På polikliniken vårdas gravida med drog-, alkohol- och läkemedelsmissbruk. Remiss till polikliniken görs för alla aktiva missbrukare och också för sådana som nyligen har varit missbrukare.

Den gravida kommer vanligtvis på fyra besök till polikliniken under graviditetsvecka 12 och 21 till barnmorska (ultraljudsundersökningar) samt vecka 28 och 34 (36) till läkaren. HAL-polikliniken finns i A-byggnadens 8:e våning (Mödrapolikliniken).

Den gravida vårdas i samarbete med öppna- och socialvården och man eftersträvar att hålla gemensamma nätverksträffar under graviditeten.

Avsikten med vården är att säkra en trygg start i livet för den nyfödda.

27.08.2020 synnytys