Hjälpmedelscentralen har hand om rörelsehindrade barns och vuxnas rörelsehjälpmedel. Vi  på hjälpmedelscentralen betjänar i utvärderingen av hjälpmedelsbehovet, i  anskaffning, utprovning och i hur man använder hjälpmedlet.

Hjälpmedel som vi lånar ut enligt kriterierna för beviljande av hjälpmedel är bl.a.

  • Specialkärror för barn
  • Ståställningar
  • Elrullstolar och elmopeder
  • Personliftar

Vår verksamhet sker polikliniskt på hjälpmedelscentralen, även hembesök görs.

Servicepersonalen på hjälpmedelscentralen ansvarar för underhåll av hjälpmedlen enligt överenskommelse.

Du behöver en remiss av läkare för att få en tid till hjälpmedelscentralen.

Återlämning av hjälpmedel enligt överenskommelse.

Hjälpmedelscentralen är belägen vid psykiatriska enheten på Roparnäs sjukhusområde, Seriegatan 2, B-byggnaden.

Öppet vardagar kl. 8-15.30/ enligt överenskommelse

08.08.2017 Redaktion_toimitus