Hjälpmedelscentralen har hand om rörelsehindrade barns och vuxnas rörelsehjälpmedel. Vi  på hjälpmedelscentralen betjänar i utvärderingen av hjälpmedelsbehovet, i  anskaffning, utprovning och i hur man använder hjälpmedlet.

Hjälpmedel som vi lånar ut enligt kriterierna för beviljande av hjälpmedel är bl.a.

  • Specialkärror för barn
  • Ståställningar
  • Elrullstolar och elmopeder
  • Personliftar

Vår verksamhet sker polikliniskt på hjälpmedelscentralen, även hembesök görs.

Servicepersonalen på hjälpmedelscentralen ansvarar för underhåll av hjälpmedlen enligt överenskommelse.

Du behöver en remiss av läkare för att få en tid till hjälpmedelscentralen.

Återlämning av hjälpmedel enligt överenskommelse.

Hjälpmedelscentralen är belägen vid psykiatriska enheten på Roparnäs sjukhusområde, Seriegatan 2, B-byggnaden.

Öppet vardagar kl. 8-15.30/ enligt överenskommelse

Kontaktuppgifter

Läge
RB1
Öppethållningstider
Arkisin klo 8.00-15.30 tai sovitusti / Vardagar kl. 8.00–15.30 eller enligt överenskommelse
Toimintaterapeutti / Ergoterapeut
06 213 1216
040 506 0753
Fysioterapeutti / Fysioterapeut
06 213 1212
040 772 3342
Huolto, sähköiset apuvälineet / Service, eldrivna hjälpmedel
040 751 1214
Sijainti / Läge K1
Huolto, manuaaliset apuvälineet / Service, manuella hjälpmedel
040 524 1217
08.08.2017 Redaktion_toimitus