Hjälpmedelstjänster är en del av den medicinska rehabiliteringen som både specialsjukvården och grundhälsovården ansvarar för. Till hjälpmedelstjänsterna hör utvärdering av hjälpmedelsbehovet, anskaffning av hjälpmedel, utprovning, överlåtelse, undervisning i hur hjälpmedlet skall användas samt uppföljning och service enligt överenskommelse.

Ergoterapi

Fysiatriska polikliniken

Hjälpmedelscentralen

Tikoteket

13.01.2016 Kuntoutusohjaus