Allergia-, Iho- ja Astmaliitto r.y. (mest på finska)

Finska Celiakiförbundet

Helsingin Astma- ja Allergiayhdistys (på finska)

HUS - Hud och Allergisjukhuset

Iholiitto r.y. (på finska)

Psoriasisförbundet

Tampereen yliopistollinen sairaala, ihopoliklinikka (på finska)

Åbo Universitetscentralsjukhus

 

25.10.2017 Hudpolikliniken