Allergia-, Iho- ja Astmaliitto r.y. (på finska)

Finska Celiakiförbundet (på finska)

Helsingin Astma- ja Allergiayhdistys (på finska)

HUS - Hud och Allergisjukhuset

Psoriasisförbundet

Tampereen yliopistollinen sairaala, ihopoliklinikka (på finska)

Åbo Universitetscentralsjukhus

 

14.01.2021 Hudpolikliniken