Det finns en satellitenhet för dialysbehandling i Kristinestad. Dialysavdelningen behandlar patienter med svår njurinsufficiens som kräver dialysbehandling. I denna enhet tar sjukskötare också emot patienter från hudpoliklinik om de får ljusterapi.

På enheten jobbar en biträdande avdelningsskötare och flera sjukskötare.

Enhet är öppet från måndag- lördag.

Kontaktuppgifter

Sjukskötare
06 213 2794
12.10.2021 Dialyysiosasto