Till Bottenhavets sjukhus inremedicinska poliklinik kallas du om du har remiss. Polikliniken är öppen tisdag till fredag kl. 8-15. Remiss får du t.ex. av hälsovårdscentral-, arbetsplatshälsovårds- eller privatläkare.

Vi samarbetar med centralsjukhuset och grundhälsovården med målsättning att ge kvalitativ specialsjukvård på rätt nivå och med rätt prioritet.

Tidtabell för vården
På polikliniken planerar specialläkaren med hjälp av remissen vårdens omfattning och tidtabell. Väntetiden till polikliniken är från några dagar till några veckor. Väntetidens längd beror på sjukdomens art, tiden för förberedelse för undersökning samt poliklinikens tidsreservationssituation.

Meddelande angående tiden får du per brev där också föreskrifter angående eventuella undersökningar finns. Om tiden inte passar kan du ringa den i brevet uppgivna telefonnumret och ändra mottagningstiden. Förfrågningar angående remisser kan göras per telefon.

Vården hos oss
På inremedicinska polikliniken gör vi hjärtultraljudundersökningar och belastningsergometrier. Du kan också få handledning och råd av sjukskötare på mottagningen eller per telefon om du är poliklinikens patient.
    
Då du kommer till mottagningen ber vi dig ta med sjukförsäkringskort, medicinrecept och lista på mediciner ni använder. Du anmäler dig vid patientbyrån. Om du har uppföljningskort angående sjukvårdskostnader eller frikort kan du samtidigt visa dem.

Om vi på mottagningen besluter att göra tilläggsundersökningar går det att fråga angående dem också per telefon. Vid uppföljning av många kroniska sjukdomar behövs regelbundna laboratoriekontroller och resultaten kan du få per brev eller telefon.

Vår dialysenhet är öppen måndag till fredag kl 7-15.

Kontaktuppgifter

Läge
Öppethållningstider
Kanslia / Kansli
06 213 2792
Ti-pe klo 8.00-15.00 / Tis.-fre. kl. 8.00-15.00
Matkapuhelin / Mobiltelefon
040 097 6110
Matkapuhelin / Mobiltelefon
040 060 1175
Sairaanhoitaja / Sjukskötare
06 221 8208
Sairaanhoitaja / Sjukskötare
06 221 8310
18.09.2017 Redaktion_Toimitus