Välkommen till Inremedicinska poliklinikens nätsidor!

 

Vi finns i D-flygeln på 1:a våningen

Inremedicinska polikliniken är en remisspoliklinik. Undersökning och vård på polikliniken kräver remiss från hälsocentral, arbetshälsovård, privatläkarcentral, annat sjukhus eller från annat specialområde inom sjukhuset.

Till polikliniken kan remitteras patienter för medicinsk undersökning, diagnostisering och vård.

Patienter i behov av akut medicinsk vård skall vända sig till akutpolikliniken.

 Akuten

 Kundavgifter

Ändring eller annullering av mottagningstid skall meddelas snarast möjligt, men senast två dagar före den givna tiden. På så sätt kan vi ge tiden åt en annan patient. För ett icke annullerat besök uppbärs en avgift.

Allmän information  
   

Blodsjukdomar - Hematologi  

Endokrinologi - Diabetes

Fotpolikliniken

Hjärt- och kärlsjukdomar - Kardiologi

Infektionssjukdomar

Infusionspolikliniken - Dagavdelning 

Mag- och tarmsjukdomar - Gastroenterologiska polikliniken 

Njursjukdomar - Nefrologi

Näringsterapi

Reumasjukdomar - Reumatologiska polikliniken 

Kontaktuppgift

Avdelningsskötare Barbro Björklund

06 213 2630

Kontaktuppgift

Kirsi Vaaranmaa

06 213 2659

25.01.2016 inremedicinska polikliniken