På hematologiska polikliniken undersöks och behandlas klienter som har avvikelser i blodbilden eller i benmärgen. Till hematologiska polikliniken kommer man med remiss från primärhälsovården, arbetshälsovården eller privata läkarmottagningar.

På basen av remissen bedömer en läkare specialiserad på blodsjukdomar (hematolog) behovet av vård. Hematologen ger antigen ett utlåtande åt remitterande läkare eller tar beslut om att kalla klienten till hematologiska poliklinikens mottagning. Före mottagningsbesöket tas behövliga tilläggsundersökningar.

Största delen av de hematologiska sjukdomarnas behandling kan verkställas polikliniskt.

 

Hematologer:

Sanna Asplund överläkare

Martin Granlund

Marko Vesanen

Kûlliki Strandvall

Kontaktuppgifter

Läge
D1
Sjukskötare
06 213 2640
Telefontid vardagar kl 8.30 - 9.00 och 14.00 - 14.30
Sairaanhoitaja / Sjukskötare
06 213 2641
Puhelinaika / Telefontid ma-pe / må-fre klo/kl. 8.30 - 9.00, ma-to / må-to klo/kl. 14.00 - 14.30
Reumahoitaja / Reumaskötare
06 213 2653
Puhelinaika / Telefontid ma-pe / må-fre klo/kl. 9.00 - 10.00
12.05.2020 Inremedicinska polikliniken