På hematologiska polikliniken undersöks och behandlas klienter som har avvikelser i blodbilden eller i benmärgen. Till hematologiska polikliniken kommer man med remiss från primärhälsovården, arbetshälsovården eller privata läkarmottagningar.

 

På basen av remissen bedömer en läkare specialiserad på blodsjukdomar (hematolog) behovet av vård. Hematologen ger antigen ett utlåtande åt remitterande läkare eller tar beslut om att kalla klienten till hematologiska poliklinikens mottagning. Före mottagningsbesöket tas behövliga tilläggsundersökningar.

 

Största delen av de hematologiska sjukdomarnas behandling kan verkställas på hematologiska polikliniken.

 

Hematologer:

Sanna Asplund överläkare

Marko Vesanen

Kûlliki Strandvall

Kontaktuppgifter

Läge
D1
Öppethållningstider
Sairaanhoitaja / Sjukskötare
06 213 2640
Puhelinaika arkisin / Telefontid vardagar klo/kl. 8.30 - 9.00 & 14.00 - 14.30
Sairaanhoitaja / Sjukskötare
06 213 2641
Puhelinaika arkisin / Telefontid vardagar klo/kl. 8.30 - 9.00 & 14.00 - 14.30
22.05.2018 inremedicinska polikliniken