Vi tar hand om patienter där man misstänker eller redan konstaterat att patienten har förändringar i det blodbildandet organet – benmärgen.

Vi undersöker, utreder och behandlar orsaker till varför patienten har förändringar i sin blodbild.

Vid första besöket kommer patienten på basen av remiss och sedan vid behov på kontroller enligt läkarens ordinationer.

Ansvarig hematologisk skötare finns till hands och informerar och ger råd angående sjukdomar, mediciner och behandlingar. Hon deltar även i utförandet av behandlingarna.

Vanligt förekommande ingrepp hos oss är att läkare i lokalbedövning gör ett benmärgsprov.

Detta ingrepp görs oftast samtidigt som läkarbesöket och tar några minuter i anspråk. Provet tas för att läkare skall i mikroskop kunna studera de olika cellerna och bilda sig en uppfattning om vilken typ av sjukdom patienten ev. har.

 

Hematologer (specialiserade på blodsjukdomar):

Sanna Asplund, Marko Vesanen

Kontaktuppgifter

Läge
D1
Öppethållningstider
Sairaanhoitaja / Sjukskötare
06 213 2640
Arkisin / Vardagar
26.03.2018 Inremedicinska polikliniken