Diabetesskötarens mottagning finns på inremedicinska polikliniken. Inremedicinska polikliniken är en remisspoliklinik. Läkaren bedömer vårdbehov.

Till diabetesskötarnas arbetsuppgifter hör individuell handledning och stöd för egenvård av patienter med typ 1- och svåra fall av typ 2-diabetes. Diabetesskötarna samarbetar mångprofessionellt med sjukhusets vårdpersonal, andra yrkesgrupper och hälsovårdscentralens diabetesskötare i sjukvårdsdistriktet. Diabetesskötarna organiserar skolning om diabetes vid behov till personer med diabetes eller vårdpersonalen. Vårdförnödenheter fås från egen hälsocentralen mot intyg.

Nyheter

Sjukskötare sakkunnig i diabetesvård stöder diabetiker i deras vård

Sjukskötare sakkunnig i diabetesvård stöder diabetiker i deras vård

13.11.2020Redaktion_Toimitus

Diabetes är en störning i ämnesomsättningen som gör att blodsockret blir för högt. För att leva med diabetes krävs det daglig egenvård. Diabetesskötare erbjuder diabetiker stöd i deras egenvård och vardag.

Läs hela artikeln

Kontaktuppgifter

Läge
D1
Öppethållningstider
Puhelinaika ma-pe klo 12.00-13.00
Diabetesskötare
06 213 2620
Teltid vardagar kl. 12.00-13.00
Sjukskötare
06 213 2659
Teltid vardagar kl. 12.00-13.00
16.11.2021 Inremedicinska polikliniken