Diabetes är den sjukdom i världen som ökar snabbast och därför är det oerhört viktigt med förebyggande och god vård av diabetes. I takt med nya forskningsrön håller sjukdomsprognosen på att förändras till det bättre, men fortfarande finns det mycket som kan förbättras i vården. Framtidens mål är att patienterna ska skötas mycket mera individuellt än tidigare och på det sättet ska vårdresultaten förbättras, eventuellt t.o.m. så att diabetes kan förhindras från bryta ut. För detta behöver vi information om olika diabetestyper, sjukdomsförloppet och den tillämpade vården. Genom att delta i Direva-undersökningen kan Du hjälpa till med att uppnå de här målen.

Vad är Direva?

Direva är ett diabetesregister i Vasa sjukvårdsdistrikt, i samarbete med Helsingfors universitet, Lund universitet (Sverige) och Botnia projektet

 

Mera information finns på Primärvårdsenhetens sidor / Direva.

Kontaktuppgifter

Läge
D1
Sjukskötare
06 213 2658
Telefontid vardagar kl. 12.00-13.00
Direva, diabetesregister
044 321 2659
07.06.2019 inremedicinska polikliniken