Diabetes är den sjukdom i världen som ökar snabbast och därför är det oerhört viktigt med förebyggande och god vård av diabetes. I takt med nya forskningsrön håller sjukdomsprognosen på att förändras till det bättre, men fortfarande finns det mycket som kan förbättras i vården. Framtidens mål är att patienterna ska skötas mycket mera individuellt än tidigare och på det sättet ska vårdresultaten förbättras, eventuellt t.o.m. så att diabetes kan förhindras från bryta ut. För detta behöver vi information om olika diabetestyper, sjukdomsförloppet och den tillämpade vården. Genom att delta i Direva-undersökningen kan Du hjälpa till med att uppnå de här målen.

Vad är Direva?

Direva är Vasa sjukvårdsdistrikts diabetesregister, som förverkligas i samarbete med Helsingfors universitet, Lunds universitet (Sverige) och Botnia-projektet.

Direva är en undersökning med långtidsuppföljning, som startade 2007. I slutet av 2015 fanns ungefär 5600 diabetiker i registret. Uppskattningsvis finns ung. 10 000 personer med diabetes i vårt sjukvårdsdistrikt.

Mål

Målet är att ge individuell diabetesvård, som är bättre än tidigare. För att nå målet behöver vi mera kunskap om dem som insjuknat i diabetes och om sjukdomsförloppet.

Vårt mål är att registrera alla personer som insjuknat i diabetes inom Vasa sjukvårdsdistrikt för att få så omfattande och tillförlitlig information som möjligt.

Vad krävs av dig?

Ditt samtycke. Du kan delta i Direva-undersökningen om du konstaterats ha diabetes.

I samband med diabetesmottagningen får du ytterligare information om det praktiska förfarandet. I samband med att du ansluter dig till registret tas blodprov för att fastställa din diabetestyp. Blodprovstagningen kräver inget extra laboratoriebesök, utan proven kan tas i anslutning till ett annat planerat besök. Också de övriga uppgifterna samlas in i samband med vanliga uppföljningsbesök. Dina uppgifter behandlas konfidentiellt på samma sätt som andra patientuppgifter.

Vad kan Direva erbjuda dig?

Du får ännu mer exakt information om din typ av diabetes och en möjlighet till skräddarsydd vård just för dig.

Mera information finns på Primärvårdsenhetens sidor / Direva.

Kontaktuppgifter

Läge
D1
Öppethållningstider
Sairaanhoitaja / Sjukskötare
06 213 2658
Puhelinaika arkisin klo 12.00-13.00 / Telefontid vardagar kl. 12.00-13.00
Sairaanhoitaja / Sjukskötare
06 213 2659
Puhelinaika arkisin klo 12.00-13.00 / Telefontid vardagar kl. 12.00-13.00
Direva, diabetesrekisteri / Direva, diabetesregister
044 321 2659
21.12.2015 direva