Till Dig som har Crohn´s sjukdom eller Colitis ulcerosa

Det finns nu en IBD-skötare på inremedicinska polikliniken vid Vasa Centralsjukhus till din tjänst.

Ordet IBD kommer från engelskans Inflammatory Bowel Disease

Vad gör IBD-skötaren?

1. Jag ger information och råd när du insjuknat i Crohn´s sjukdom, ulcerös colit eller oklassificerbar colit. Jag inriktar mig främst på dem som har en ny diagnos men även om du haft din sjukdom en lång tid, kan du ta kontakt om du har frågor som berör din sjukdom.

Jag ger information om:

 • vad din sjukdom kan innebära för dig
 • vad sjukdomen beror på
 • vilken behandling som lämpar sig för dig
 • eventuella medicinbiverkningar
 • kosten vid din sjukdom
 • vad du ska göra om du blir akut sjuk
 • varför du kan få besvär på andra ställen än tarmen (associerade sjukdomar)
 • rökning, alkohol och IBD
 • familjeplanering
 • värnplikt
 • sjukdomsuppföljning
 • patientföreningen

Har du frågor angående din sjukdom och/eller vill boka tid för ett besök till IBD-skötare eller om du insjuknar akut, ska du ta kontakt så vi kommer då överens om fortsättningen.

3. Jag har hand om dina blodprovskontroller när du påbörjar en ny medicinering, gäller främst immunmodulerande mediciner (Azamun, Imurel, Mercaptopurin, Metoject).

4. Påbörjar du en biologisk medicin (Humira/Remicade) informerar jag dig om behandlingen, vid behov lär jag dig att injicera medicinen och sköter dina blodprovskontroller.

5. Blir du intagen på någon avdelning vid Vasa Centralsjukhus och har frågor om din inflammatoriska tarmsjukdom, så ber du vårdpersonalen kontakta mig, så kommer jag på besök till avdelningen.

12.05.2020 Inremedicinska polikliniken