På kardiologiska polikliniken undersöker och behandlar vi klienter som har någon avvikelse i hjärtats funktion eller misstanke om det.

 

Angioskötarens mottagning

Hjärtskötarens mottagning

Hjärtsviktskötarens mottagning

Pacemaker mottagning

 

Kontaktuppgifter

Läge
D1
Sjukskötare
06 213 2652
Telefontid 10.00–11.00
Sjukskötare
06 213 2633
Telefontid ti-fre 12.30–13.30
Hjärtskötare, klinisk specialskötare
06 213 2622
Telefontid må-fre 10-14
16.11.2021 Inremedicinska polikliniken