Kardiologi är läran om hjärtat och dess sjukdomar. Kardiologen sköter om bl.a. kransartärsjukdomar, blodtryckspatienter samt patienter som lider av hjärtinsufficiens samt rytmstörningar. Även patienter med medfödda hjärtsjukdomar sköts och följs upp. Hjärtultraljud s.k. echo samt belastnings-ekg hör ofta till grundundersökningarna.

Kardiologen ansvarar också för pacemakerns insättning och kontroller. Kransartärundersökningar med kontrastmedel s.k. angiografi. sköts på en annan åtgärdsenhet dvs. på hjärtstationen.

Mari-Anne Vaittinen, överläkare i kardiologi

 

Angioskötarens mottagning

Hjärtskötarens mottagning

Hjärtsviktskötarens mottagning

Pacemaker mottagning

 

Kontaktuppgifter

Läge
D1
Sjukskötare
06 213 2652
Telefontid 10.00–11.00
Sjukskötare
06 213 2633
Telefontid ti-fre 12.30–13.30
Hjärtskötare, klinisk specialskötare
06 213 2622
Telefontid må-fre 10-14
12.05.2020 Inremedicinska polikliniken