Angioskötaren når man via hjärtstationen.

Kontaktuppgifter

Läge
Öppethållningstider
Angiohoitaja / Angioskötare
06 213 2624
Angiohoitaja / Angioskötare
06 213 2625
03.12.2015 VKSadmin