Angioskötaren når man via hjärtstationen.

Kontaktuppgifter

Angioskötare
06 213 2624
Angiohoitaja
06 213 2625
12.05.2020 Inremedicinska polikliniken