Angioskötaren når man via hjärtstationen.

Kontaktuppgifter

Läge
Öppethållningstider
Angioskötare
06 213 2624
Angioskötare
06 213 2625
12.05.2020 Inremedicinska polikliniken