Till hjärtskötarens mottagning kommer patienter med kranskärlssjukdom och hjärtopererade patienter. Hjärtskötare Helena Svahn ger information om allt som berör kranskärlssjukdomen, såsom medicinering, kost-, motions-och levnadsvanor. Hon ger också information om olika hjärtkurser och möjlighet till rehabilitering, samt om hjärtföreningarnas verksamhet.

14.08.2017 Redaktion_Toimitus