Till hjärtskötarens mottagning kommer patienter med kranskärlssjukdom och hjärtopererade patienter. Hjärtskötare Helena Svahn ger information om allt som berör kranskärlssjukdomen, såsom medicinering, kost-, motions-och levnadsvanor. Hon ger också information om olika hjärtkurser och möjlighet till rehabilitering, samt om hjärtföreningarnas verksamhet.

Kontaktuppgifter

Läge
Y1B
Öppethållningstider
Sydänhoitaja / Hjärtskötare
06 213 2622
14.08.2017 Redaktion_Toimitus