Information om inledande av hjärtsviktskötarverksamheten

Från början av januari 2006 finns det möjlighet för hjärtsviktpatienter och deras anhöriga att få enskild handledning och information angående hjärtsviktpatientens bakomliggande sjukdom, egenvård, symptom, medicinering, behandling, sociala förmåner.

Vi har möjlighet att förutom handledning erbjuda patienterna uppföljning polikliniskt med kontroll av blodprov, blodtryck, puls, vikt, ödem mm. Vi kan även optimera hjärtsviktmedicineringen i samråd med läkare och enligt bestämda direktiv. Remittering till hjärtsviktskötarmottagningen skall ske med en särskild uppgjord remiss av en inremedicinsk läkare, kardiolog eller av den för vår verksamhet ansvariga läkare.

Vi handleder även övrig vårdpersonal och fungerar som kontaktenhet angående hjärtsviktfrågeställningar.

Kontaktuppgifter

Hjärtsviktskötare
06 213 4780
Mån., to. och fre. kl. 8.00-15.00
12.05.2020 Inremedicinska polikliniken