Kardioversion (el- chockbehandling) vid förmaksflimmer.

Skötaren följer med INR-värden. Ger tid till patienten och ger information till patienten om kardioversion.

Kontaktuppgifter

Läge
D1
Öppethållningstider
Kardioversiohoitaja / Kardioversionsskötare
06 213 2633
Arkisin / Vardagar
12.05.2020 Inremedicinska polikliniken