Kardioversion (el- chockbehandling) vid förmaksflimmer.

Skötaren följer med INR-värden. Ger tid till patienten och ger information till patienten om kardioversion.

Kontaktuppgifter

Läge
D1
Kardioversionsskötare
06 213 2633
Vardagar
12.05.2020 Inremedicinska polikliniken