Tider till pacemakerpolikliniken ges av pacemakerskötaren.

Kontaktuppgifter

Läge
Öppethållningstider
Pacemakerskötaren
06 213 2648
Telefontid ti & to kl. 8.00-8.45
12.05.2020 Inremedicinska polikliniken